NÄRA-samtal

Vill du bli bättre på att leva där livet sker - nu?

För mig har det varit och är viktigt att kunna ta med mig yogans vänlighet och kärleksfullhet med också utanför yogamattan. För att jag skall kunna göra det behövs närvaro.

Just i den närvaron föddes ett nytt frö hos mig. Om jag känner min närvaro hos mig, kan det då vara så att någon annan också har behov att känna sig närvarande. Med sig själv, i vardag och göromål. För att kunna vara i egen energi i kroppen och inte behöva vara i andras rädslor, krav.

I att inte alltid tro på det vi tänker.

Då föddes NÄRA-samtals promenader.

NÄRA-samtal

Där jag gärna delar detta mitt sätt att vara närvarande, i att t.ex. kunna vara i upplevelsen av fötterna och andetaget i samtal med någon annan.

Under en timmes NÄRA-samtals promenad i skogen möts vi och reflekterar över det som är aktuellt för dig just nu och hur du kan hitta in till din närvaro, utan att fastna i det som varit. Vi gör också någon enkel närvaro och nervsystemshanteringsövning.

Jag välkomnar dig med, in till dig. Till upplevelsen av vad närvaro kan väcka hos dig.

"If you are at peace within yourself, you bring peace to your world.”

- Mooji

Jag känner ett annat lugn nu än för en tid sedan. Jag känner att jag är viktig, mina behov är viktiga. Jag är mer närvarande i stunden, nu gör jag det här och tänker inte på vad jag ska göra som nästa grej. Annikas ord: "Jag vill det här men behöver jag det?" har följt mig nu i olika situationer. Även att inte vara till för någon annan, inte känna att jag måste vara någon annan till lags. Jag är bra, jag duger och jag kan möta mina medmänniskor på det planet. Ge energi och få energi.

Kvinna, 52

Från NÄRA promenaderna tar jag med mig: Upplevelsen av att känna fötterna och andetaget att vara i kroppen. Och att låta vinden blåsa bort tung energi. Tipset att rita en skyddande cirkel av kärlek och trygghet runt mig varje dag. Verktyg att känna trygghet i mig och i naturen. Och intresse att öva på närvaro i relation, yttre och inre faktorer. Att ge mig möjlighet att välja det som känns lätt, det är rätt. Samt att lita på stunden, det blir som det är meningen. Och att känna hur och VAR en känsla känns i kroppen. Jag känner att du delar viktiga saker o hoppas att många fler får möjlighet till närvaropromenad med dej.

Kvinna, 37