Rekreationsdagar

för företag, kompisgäng och grupper samt TYKY dagar.

Hur mår din grupp? Ditt sammanhang?

Ett av de vanligaste upplevelserna i jobb och liv är stress. Att ha system och verktyg som hjälper en att hantera stress är en ovärderlig insättning på hälsokontot.

Genom små justeringar av andetagen kan man få stor hjälp med stresshantering/livshantering. Att bli medveten om sina andetag gör att vi kan vara i kroppen och vila från tankesurret i huvudet en stund.

Jag kan hjälpa ert företags anställda med grundläggande kunskap om andetagets funktion och varför ett djupt andetag hjälper kropp och huvud. Att se fördelarna med vad medvetenhet om andning gör med den fysiska och psykiska hälsan.

För när stressen når oss och aktiverar vårt nervsystem påverkas vår andning och syresättning direkt. Och med väldigt enkla medel finns hjälp att få. Att vara medveten om sina andetag hjälper den anställde i alla livets situationer på jobbet, fritiden och genom livets händelser.

Hos mig hittar ni också rörelseträning och yoga som hjälper stela ryggar, nackar och höfter.

Vilka möjligheter finns?

Andning och livshantering (1h)

Grundläggande genomgång av andetag och hur de fungerar optimalt i våra kroppar.Övningar för att handgripligen hitta in till upplevelsen av andetaget i kroppen. Och därigenom väcka det lugna och återhämtande i kroppen och sinnet. Vara närvarande.

Kan utföras inne eller ute i naturen.

Närvaro och rörelseträning (2h)

I att uppleva föttena mot golvet, hitta in till de ställen i kroppen som håller spänningar. Få dem småningom att släppa sitt grepp om kroppen. Mera rörölighet betyder era frihet i kroppen och sinnet.

Att inte vara bunden till smärta.

Yoga och avslappning (1,5h)

Där vi hjälper ryggen, nacken och höften. Pass som skapas efter deltagarnas förmåga till rörelse.Kan också vara yogapass speciellt inriktade på att hjälpa vid nacksmärta, ryggstelhet, höftbesvär. Kroppen är ju en helhet med huvud och tankeflöde ytterst med. Så att lära sig hur man hittar vila i sin kropp och hur hittar man in till den är också en del av detta pass.

Verktyg för livshantering.

Yoga och meditation i skogen (2h)

Vi låter naturens läkande hjälpa oss in till lugn och andetags medvetenhet. Vi yogar i skogen använder träden som medhjälpare och stöd. Låter naturens lugna takt ta oss in till våra egna vänliga rörelser.

En halvdag (ca 3h) kan t.ex.innehålla, närvaro-promenad i skogen, yoga eller rörelseträning samt avslappning.

"The inspiraton you seek is already within you – be silent and listen."

- Rumi

Vi hade från mitt arbete i hälsovårdsbranchen en par timmars yoga eftemiddag med Annika. Då vi fick njuta av ett avkopplande medicinskt yogapass. Det var en ögonöppnare för flera av oss deltagare, om vikten av av att kunna stanna upp mitt i arbetsdagen och känna vår egen närvaro och våra andetag. Annika fick, genom sin lugna härliga personlighet oss att släppa prestationerna och slappna av.

Kvinna, 57

Vi var en liten grupp män, både soffpotatisar och löpare som ville testa på vad yoga är. Ge oss en stund av gemenskap och rekreation. Vi deltagare hade en förväntan och en något förutfattad mening om vad yoga riktigt är. Det visade sig genom yogapassets gång att våra farhågor INTE besannades. Visst testades både sättet att hitta in till de lugna andetagen i kroppen och kroppens förmåga till rörlighet oss. Men allt detta var paketerat på ett tillmötesgående, kroppsinkännande och vänligt sätt, av Annika. Jag kan varmt rekommendera er som kanske inte provat på yoga med Annika att göra det.

Man, 41

Låter detta intressant?

Ni är varmt välkomna att ta kontakt, så planerar vi er dag tillsammans.